איכות השירות

 

סדנה לארגונים נותני שירות:

סדנה זו עוסקת במכלול ההיבטים בהם ניתן להפוך שירות לאיכותי יותר

נלמד כיצד לפתור קונפליטים בשירות

נלמד כיצד לגרום ללקוח להיות פחות עצבני

נלמד איך להפוך סיטואציה הרסנית לפוטנציאל כלכלי

נלמד איך להגיד לא "ושלא יכאב"

נלמד וניישם סימולציות מתוך ה"סיפורים הארגונים"