תמורות במגזר 

הציבורי הישראלי

 

המגזר הציבורי בישראל עובר בשנים האחרונות, כמו העולם העסקי, תהפוכות רבות. בעוד פעם המגזר הציבורי נחשב מיושן יותר ועדכני פחות, הצרכנים כיום אינם נותנים למערכות אלו עוד לקפוא על שמריהן. אנו עדים לכך שלכל עירייה דף עסקי וכן ששירותים רבים ניתנים כיום באתרי האינטנרט ואף בפייסבוק. לצד זאת, חלקים רבים במערכות אלו עדיין נשארו כפי שהיו בעבר.האתגר אם כך,של מנהלי מערכות אלו הוא לנהל בסביבה שמחד,הווה קידמה,חדשנות ודרישה של לקוחות לזמינות גמישות ומאידך, בחלק מהמקרים, בסביבה זו עובדים עדיין גם אנשי ביצוע ומערכות מידע הפועלים על פי אמות מידה ותהליכים מיושנים ובירוקרטים. המנהלים היום במגזר הציבורי נדרשים לעבודה במסגרת תכנון תקציבי. 

לצד תפיסות עולם ש"הכסף אינו משחק תפקיד כמו בעולם העסקי".

אך אנו עדים לכך שיותר ויותר מערכות עוברות היום תהליכי מחשוב ותקינה מהעולמות העסקיים.

אנו אף עדים לכניסתם של מושגים עסקיים רבים לעולם הארגונים הציבוריים כמו למשל "עלות תועלת" ולצד אלו אנו נחשפים לקמפיינים שיווקיים ולפרסומים אשר לא היו מביישים חברות עסקיות מובילות. 

המגזר הציבורי בישראל עבר בעשור האחרון תהליך כמותו לא עבר שנים רבות עקב שינויים רבים הנובעים מירידה דרמטית בתקציבי תרומות דבר שגרמה לצורך מידי בצמצום וקיצוץ.

מהלכים אלו התאפיינו בשינויים טכנולוגים, תהליכי הבראה רבים ו"ניקויי אורוות" אשר בתורם תרמו גם הם לצמצום הפערים בין המגזר הציבורי והעסקי. רבים המאפיינים את השנים האחרונות וניתן לומר שהפערים בין המגזר הציבורי לעסקי הצטמצמו עד מאוד.

מנהלי העתיד במגזר הציבורי צועדים בשנים האחרונות צעדים משמעותיים בכישורי הניהול שלהם, ובשיטות העבודה שלהם.

אנו עדים לכך שמנהלים מהמגזר הציבורי מובילים תהליכי התייעלות והשתנות ארגונית המקובלים יותר בעולם העסקי, לא פעם מתוך רצון לתת מענה טוב יותר ללקוחות שלהם ולעיתים בשל אילוצים כלכליים. מנהלים אלו עומדים בחוד החנית של הצערת המגזר הציבורי הישראלי למקומות טובים יותר, כמקבול בארגונים מקבילים בעולם.